Vase Albanca 10, 18 000 Niš , Srbija     Tel. +381(0)18 220 555, 221 222     Email. info@mehatronika.co.rs
Kvalitet
Vrhunski dizajn
Solidarnost u odgovornosti

Rek ormari vodootporni

Rek ormari vodootporni (serija ROV) namenjeni su ugradnji standardnih 19” rek kućišta i prateće opreme koja rade u otežanim uslovima.

  • ormar izrađen od čeličnog lima
  • viseća i stojeća varijanta
  • stojeća varijanta za postolje ili stub
  • raster letve fiksne ili pomerljive po dubini
  • vrata ormara metalna ili sa staklom