Vase Albanca 10, 18 000 Niš , Srbija     Tel. +381(0)18 220 555, 221 222     Email. info@mehatronika.co.rs
Kvalitet
Vrhunski dizajn
Solidarnost u odgovornosti

Plastične kasete

Plastične kasete namenjene su smeštaju elektronskog sadržaja i ugradnji u prednje ploče ormara.

  • kasete se smeštaju u otvor dimenzija (91x91), (91x45)
  • stepen zaštite sa prednje strane IP 65
  • zadnja strana kasete samougasiva
  • ugradnja 28 klema u standardnom rasteru
  • mogućnost ugradnje 4 ili 2 štampane ploče
  • prednje ploče od aluminijuma ili pleksiglasa
  • mogućnost povećanja dubine kućišta nadovezivanjem nastavaka na telo kućišta