Vase Albanca 10, 18 000 Niš , Srbija     Tel. +381(0)18 220 555, 221 222     Email. info@mehatronika.co.rs
Kvalitet
Vrhunski dizajn
Solidarnost u odgovornosti

Rek ormani

Rek ormari (serija RO) namenjeni su ugradnji standardnih 19” rek kućišta, panela, nosača kablova i sve dodatne opreme kod industrijskih i mrežnih sistema. Po zahtevu kupca ormare je moguće prilagoditi za ugradnju 21” kućišta i svih pratećih elemenata za takav sistem.

  • Laka montaža i demontaža kućišta
  • Fleksibilnost pri ugradnji kućiša zahvaljujući raster letvama
  • Nošenje kućišta preko raster ili kliznih letvi
  • Izrađeni od čeličnih profila i limova
  • Mogućnost izmene otvaranja vrata (leva ili desna)
  • Izrada u standardnim bojama (RAL7035 ili RAL9005) ili u boji po zahtevu kupca
Prateći elementi rek ormara naručuju se posebno i moguđe ih je izabrati iz ponude ili dostaviti dokumentaiju za izradu po zahtevu.
  • slepe ploče za zatvaranje praznog prostora
  • ventilacione ploče
  • deflektorske jedinice
  • nosači kablova
  • nosači ventilatora i ventilatorske jedinice
  • fioke i tacne
  • obrtni ramovi
  • napojni paneli
  • klizne letvekavezne navrtke

Wp614d27bb 06
Wp948feb84 06
Wpd0145ca9 06
Wpda190d0e 06