Vase Albanca 10, 18 000 Niš , Srbija     Tel. +381(0)18 220 555, 221 222     Email. info@mehatronika.co.rs
Kvalitet
Vrhunski dizajn
Solidarnost u odgovornosti

Rek ormani

Rek ormari (serija RO) namenjeni su ugradnji standardnih 19” rek kućišta, panela, nosača kablova i sve dodatne opreme kod industrijskih i mrežnih sistema. Po zahtevu kupca ormare je moguće prilagoditi za ugradnju 21” kućišta i svih pratećih elemenata za takav sistem.

 • Laka montaža i demontaža kućišta
 • Fleksibilnost pri ugradnji kućiša zahvaljujući raster letvama
 • Nošenje kućišta preko raster ili kliznih letvi
 • Izrađeni od čeličnih profila i limova
 • Mogućnost izmene otvaranja vrata (leva ili desna)
 • Izrada u standardnim bojama (RAL7035 ili RAL9005) ili u boji po zahtevu kupca
Prateći elementi rek ormara naručuju se posebno i moguđe ih je izabrati iz ponude ili dostaviti dokumentaiju za izradu po zahtevu.
 • slepe ploče za zatvaranje praznog prostora
 • ventilacione ploče
 • deflektorske jedinice
 • nosači kablova
 • nosači ventilatora i ventilatorske jedinice
 • fioke i tacne
 • obrtni ramovi
 • napojni paneli
 • klizne letvekavezne navrtke

Wp614d27bb 06
Wp948feb84 06
Wpd0145ca9 06
Wpda190d0e 06