Vase Albanca 10, 18 000 Niš , Srbija     Tel. +381(0)18 220 555, 221 222     Email. info@mehatronika.co.rs
Kvalitet
Vrhunski dizajn
Solidarnost u odgovornosti

Rek ormari mrežni

Rek ormari mrežni (serija ROM) namenjeni su ugradnji standardnih 19” rek kućišta, panela nosača kablova, kao i sve ostale opreme za mrežni razvod. Stojeća varijanta većih dubina namenjna je za serverske sisteme i konstrukcija je dodatno ojačana za teže elemente.

  • slepe ploče za zatvaranje praznog prostora
  • ventilacione ploče
  • deflektorske jedinice
  • nosači kablova
  • nosači ventilatora i ventilatorske jedinice
  • sve vrste fioka i tacni
  • obrtni ramovi po zahtevu
  • napojni paneli
  • kavezne navrtke u kompletu sa zavrtnjem