Vase Albanca 10, 18 000 Niš , Srbija     Tel. +381(0)18 220 555, 221 222     Email. info@mehatronika.co.rs
Kvalitet
Vrhunski dizajn
Solidarnost u odgovornosti

Rek ormari limeni

Rek ormari limeni (serija ROL) namenjeni su ugradnji rek kućišta manjih težina.

  • ormar izrađen od čeličnog lima
  • raster letve fiksne po dubini
  • rotirajući oko vertikalne ose
  • vrata ormara metalna ili sa staklom
  • stepen zaštite IP50