Vase Albanca 10, 18 000 Niš , Srbija     Tel. +381(0)18 220 555, 221 222     Email. info@mehatronika.co.rs
Kvalitet
Vrhunski dizajn
Solidarnost u odgovornosti

Univerzalna kućišta uklapajuća

Karakteristike:

  • Izra|ena od čeličnog lima
  • Stona i zidna varijanta
  • Moguća montaža jedna pored druge u nizu