Vase Albanca 10, 18 000 Niš , Srbija     Tel. +381(0)18 220 555, 221 222     Email. info@mehatronika.co.rs
Kvalitet
Vrhunski dizajn
Solidarnost u odgovornosti

Univerzalna kućišta školjkasta

Karakteristike:

  • Izradjena od aluminijumskog omotača i čelične konstrukcije
  • Horizontalna montaža štampanih ploča
  • Sadržaj se postavlja na noseću ploču ili direktno na noseću konstrukciju
  • Stona varijanta
  • Moguće postavljanje ručica