Vase Albanca 10, 18 000 Niš , Srbija     Tel. +381(0)18 220 555, 221 222     Email. info@mehatronika.co.rs
Kvalitet
Vrhunski dizajn
Solidarnost u odgovornosti

Kućišta sondi

Kućišta sondi (serija KS) namenjena su smeštanju različitih tipova pretvarača neelektričnih u električne veličine.

  • kućište liveno vodootporno siluminsko sa gumenim zaptivačem
  • montaža na merni objekat direktno ili preko merne čaure
  • mogućnost izrade otvora na telu kućišta
  • merna čaura je od mesinga ili nerđajućegčelika (otvorena ili zatvorena)
  • zaštita plastifikacijom u boji po zahtevu