Vase Albanca 10, 18 000 Niš , Srbija     Tel. +381(0)18 220 555, 221 222     Email. info@mehatronika.co.rs
Kvalitet
Vrhunski dizajn
Solidarnost u odgovornosti

Komandni pultovi

Komandni pultovi namenjeni su ugradnji elektronskog sadržaja za viontrolu industrijskih procesa.

Karakteristike:

 • Izradjeni od čeličnog lima
 • Dvodelni i trodelni
 • Mogući stepen zaštite IP 54
 • Donji deo sa nosećom pločom
 • Zaštita plastifikacijom

Prednosti:

 • Laka montaža i demontaža
 • Ergonomski oblik delova
 • Leva ili desna vrata na donjem delu
 • Zažtita sadržaja bravicama sa kljičevima
 • Izrada otvora na svim vratima po zahtevu kupca
 • Vertikalna komunikacija izmedju delova pulta
 • Izrada u boji prema zahtevu kupca